De situatie OP HET WERK brengt je UIT BALANS .......

©www.AnneMaryken.com
©www.AnneMaryken.com

........................  Arbeidsmediation biedt een OPLOSSING!

In welke situatie helpt Mediation?

Of je nu werkt binnen dienstverband of in een opdrachtrelatie, in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, het bedrijfsleven of bij de overheid, in de samenwerking kunnen zich tal van strubbelingen voordoen die geen positieve impact hebben op jouw welzijn. Wat voorbeelden:

 • Staat een arbeidsconflict een goede samenwerking binnen jouw afdeling in de weg?
 • Is de werkrelatie vastgelopen en ben je daardoor je werkplezier verloren?
 • Is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan het licht gekomen waarover gesprekken in een veilige setting gewenst zijn met als doel het hercreeeren van een prettige werkomgeving?
 • Lukt goed communiceren niet meer en presteer jij of presteert jouw team daardoor onder het kunnen?
 • Heeft de werksituatie een negatief effect op jouw privéleven en wil je dat hierin verandering komt?
 • Wil je je onbetaalde rekening betaald krijgen en toch de goede opdrachtrelatie behouden?
 • Is er uitval door ziekte als gevolg van een kwestie of arbeidsconflict en wil je dat deze kwestie opgelost wordt?
 • Lukt het niet om na een periode van ziekte weer goed te reïntegreren? 
In al deze (en meer) situaties kan mediation een oplossing bieden!

Waartoe leidt mediation?

In de kern komt het erop neer dat de deelnemers na een geslaagde mediation weer in staat zijn om constructief met elkaar te communiceren en zo nodig zelf oplossingen te vinden voor datgene wat hen verdeeld houdt. En waar mensen (weer) écht met elkaar in gesprek zijn, is samenwerking (weer) mogelijk en werkplezier beter verzekerd. 

 

Het eindresultaat van een mediation in de werkomgeving kan dan concreet zijn:

 • dat de lucht en/ of het gemoed is geklaard waarmee een blokkade uit de weg is geruimd
 • dat misverstanden zijn uitgesproken en zijn opgehelderd zodat die de samenwerking niet langer vertroebelen
 • dat vooroordelen of vooringenomenheden zijn weggenomen zodat duidelijk is waar ieder echt voor staat
 • dat er meer begrip is ontstaan voor elkaars drijfveren, beperkingen of situatie zodat beter rekening met elkaar gehouden kan worden
 • dat er werkbare werkafspraken zijn gemaakt zodat duidelijk is waar ieder aan toe is en van de ander kan verwachten
 • dat aan een periode van ziekteverzuim op een goede manier een einde komt en betrokkenen weer op een positieve manier verder kunnen
 • dat een andere uitkomst is bereikt waarmee iedereen gelukkig is.

Maar 🤔...... wat is dan "mediation"?

Mediation is een bijzonder gesprek onder leiding van een neutrale derde: de mediator. 


De mediator geeft vorm aan een constructief en open gesprek, wanneer dat tussen twee of meer personen is vastgelopen 


Wat zo een gesprek verder speciaal maakt, is dat de deelnemers zich committeren aan een aantal spelregels.Deze spelregels komen in het kort hierop neer:

 • Vrijwilligheid ten aanzien van de deelname
 • Geheimhouding ten aanzien van het besprokene
 • Acceptatie van de mediator als neutrale en objectieve procesbegeleider

 

Weten wat mediation voor jou kan doen?

Neem vrijblijvend contact op.


En wat als samenwerken toch niet meer mogelijk blijkt?


Het kan zijn dat tijdens een mediation (of al eerder) blijkt dat verdere samenwerking geen optie meer is. Bijvoorbeeld omdat organisatie en medewerker niet (langer) bij elkaar passen, omdat iemand niet (langer) op de juiste plek zit, de ontstane kloof niet te overbruggen is, het bestaande probleem ondanks alle goede intenties niet oplosbaar is gebleken, etc.

 

Ook wanneer de wegen zich moeten scheiden kan arbeidsmediation een oplossing bieden.


Mediation is er in dat soort situaties op gericht de relatie op een zo goed mogelijke manier af te ronden; ervoor te zorgen dat mensen elkaar later weer kunnen tegenkomen zonder dat wrok of schaamte hen daarbij hindert.


Wanneer een ontslag of afvloeiingsregeling centraal staat, kan ondersteuning van financieel of juridisch deskundigen gewenst of noodzakelijk zijn. Voor het inwinnen van noodzakelijk advies wordt tijdens een mediation altijd ruimte en tijd gemaakt.