mr. Annemieke Oostveen

Foto: Christine Halbersma
Foto: Christine Halbersma

Een stevige juridische basis

Annemieke heeft een stevige privaatrechtelijke basis door haar werk in het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de rechtshulpverlening. De laatste jaren specialiseerde zij zich in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij rondde daartoe onder meer de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht af. Haar keuze voor arbeidsmediation ligt tegen deze achtergrond voor de hand. Zij is ook als buurtbemiddelaar actief.

 

Interessegebied

De interesse voor mediation is al gewekt aan het begin van haar loopbaan, toen het project Mediation naast rechtspraak van start ging bij het gerechtshof waar Annemieke destijds werkte. Het heeft vervolgens een kleine 20 jaar geduurd voordat er ruimte was om gevolg te geven aan de wens om met mediation mensen te ondersteunen.

 

Veelzijdig

Annemieke wisselt haar mediationactiviteiten af met een baan als docent recht / studieloopbaancoach / opleidingscoördinator aan een hogeschool. Daarnaast maakt zij als beeldend kunstenaar figuratieve beelden in brons en andere materialen waarmee zij in binnen en buitenland exposeert. 

Deze veelzijdigheid in haar achtergrond is ook tijdens mediations merkbaar. 

 

Beeldvorming

Zoals je naar kunst kijkt, zo kun je ook naar een geschil kijken: vanuit verschillende invalshoeken. Wanneer je in staat bent door een andere bril naar zo'n kwestie te kijken, is dat vaak al een eerste stap op weg naar een oplossing. Annemieke helpt jullie daar graag bij!

 

Inlevend vermogen

Een veelzijdig professioneel werkverleden in combinatie met ruime levenservaring, maakt dat Annemieke zich goed in jouw situatie kan verplaatsen. Zij begrijpt hoe jij je voelt in de situatie waarin jij je bevindt, want zij is professioneel bekend met vele         perspectieven. Onder meer die van:

 • de werknemer
 • de werkgever
 • de opdrachtgever
 • de opdrachtnemer
 • de staffunctionaris
 • de werkloze / zieke werker
 • de  (Hbo) docent
 • het teamlid
 • het lid van de ondernemingsraad
 • de leidinggevende
 • de P&O functionaris
 • de vrijwillige medewerker
 • de advocaat/ procesvertegenwoordiger
 • de rechter

Jouw werkomgeving

Annemieke weet wat speelt in jouw werkomgeving. Zij heeft dat namelijk zelf ondervonden door het werken:
 • in het hoger onderwijs
 • in de handel
 • in een productiebedrijf 
 • in de zakelijke dienstverlening
 • in de advocatuur
 • bij de rechtelijke macht
 • bij een vakbond
 • bij de gemeentelijke overheid
 • bij de rijksoverheid
 • in de financiële dienstverlening

 

Persoonlijke stijl

De persoon van de mediator en de stijl van werken speelt bij een mediation een belangrijke rol. De focus van Annemieke is gericht op haalbare en duurzame oplossingen. Over de manier waarop zij dat bereikt geven anderen Annemieke het volgende terug:

 • Er wordt in haar mediations in een prettige, respectvolle sfeer flink onderzocht wat er speelt, wat er heeft gespeeld en hoe het in de toekomst verder zou kunnen gaan. Het vertrouwen dat cliënten in haar stellen draagt daar positief aan bij.
 • Haar kennis van het arbeidsrecht is een voordeel bij het omkaderen van kwesties, al zal zij geen juridische adviezen verstrekken in haar rol van mediator.
 • Men ervaart haar als effectief doortastend en confronterend als het moet, maar steeds vrijlatend ten aanzien van de concrete invulling van het mediationgesprek, omdat uitsluitend de betrokkenen kunnen bepalen hoe zij hun relatie willen vormgeven en wat daarvoor nodig is.
 • Zij houdt van duidelijkheid en zet daar ook op in. Emoties mogen er zijn. 
 • Bij het blootleggen van (impliciete) wensen en behoeften is zij graag behulpzaam

Creatieve oplossingen

De weg uit de impasse verloopt doorgaans via een intensief proces van zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Het begeleiden van dit creatieve proces is bij Annemieke in deskundige handen. Elk beeld dat Annemieke als kunstenaar maakt, vraagt op een bepaald moment om een creatieve oplossing. In het vrijmaken van inspiratie om oplossingen voor bestaande problemen te vinden is Annemieke zodoende inmiddels zeer bedreven. 

 

Zet de stap!

Wil je weer onbekommerd aan het werk of de samenwerking weer goed oppakken, neem dan contact op zodat we kunnen onderzoeken hoe mediation daarbij kan helpen.