Kwesties binnen teams

Mediation is een specifiek instrument om tussen (veelal twee) mensen de communicatie weer goed te laten verlopen. Maar soms heeft "gedoe" tussen twee mensen een dieper liggende oorzaak en is dit slechts een uitvloeisel van de dynamiek binnen het gehele team.


Is dit het geval, dan is mediation niet per se het meest aangewezen instrument. De afspraak tot geheimhouding (een van de kernwaarden van mediation) staat er dan juist aan in de weg dat het team als geheel verder wordt geholpen. 


Juist het inzicht in de patronen waarin de teamleden elkaar gevangen houden, het kunnen zien van hoe op elkaar wordt gereageerd en welke misvattingen er leven, kan een belangrijke eerste stap zijn in het hervinden van de vitaliteit van het team.


Annemieke begeleidt jullie desgevraagd in dit proces. Zij hanteert daarbij de systeembenadering, waarbij het team wordt gezien als geheel van onderlinge relaties, waarbij diverse aspecten kunnen zorgen voor verstoring. Evenzo kunnen die aspecten ook de oplossing aandragen.